January 1

Al-Huda Dan Al-Hidayah

✒__ Al-Huda dan Al-Hidayah terbagi dua :

▪Hidayah berupa ilmu (pengetahuan), bimbingan dan pendidikan.
▪Hidayah berupa taufik.

🌷 Allah jadikan Al-Huda (petunjuk) itu di dalam hati, di mana keduanya diminta dan diharapkan dari Allah Ta’ala. Mungkin melalui permohonan yang mutlak seperti doa, “Ya Allah, berilah aku petunjuk.” atau “Ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk kepada-Mu.” Mungkin pula melalui permintaan yang ditentukan lewat jalan yang jelas bermanfaat, seperti doa orang yang shalat, “Tunjukilah kami jalan yang lurus.” Continue reading

December 30

Al-Ihsan

✒__ Al-Ihsan terbagi dua :

➡ Ihsan dalam beribadah kepada Allah Yang Maha Pencipta. Yaitu dengan mencurahkan segenap kesungguhan untuk menyempurnakan, memantapkan dan menunaikan hak-hak ibadah itu lahir batin.

➡ Ihsan kepada sesama makhluk, dengan menyalurkan semua yang disanggupi seseorang kepada orang lain, apakah manfaat ilmu yang ada padanya, kekuatan tubuh, hartanya, nasihat dalam masalah agama ataupun dunia, bentuannya terhadap sesama dan dorongannya untuk berbuat kebaikan. Continue reading

December 28

Lafazh Al-Islam Dan Al-Iman

✒__ Al-Islam artinya tunduknya hati kepada Allah dan inabah (kembali) kepada-Nya, menjalankan syariat lahir dan batin. Adapun Al-Iman adalah pembenaran sempurna, pengakuan terhadap prinsip pokok iman yang telah Allah perintahkan. Tidak sempurna iman tersebut kecuali dengan terlaksananya amalan hati dan anggota badan. Oleh karena itu Allah menamakan kebanyakan syariat lahir dan batin dalam agama ini sebagai keimanan. Dan sebagian ayat menyebutkan pula bahwa amalan atau syariat itu merupakan tuntutan atau konsekuensi dari keimanan. Continue reading