January 6

Akhlak Ahlussunnah

💬📈 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata dalam ‘Aqidah Al Wasithiyyah sebagaimana yang terdapat pada Majmu’ Al Fatawa:

💬🌕 “Dan mereka (ahlus sunnah wal jama’ah) menyeru kepada (penerapan) akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Mereka meyakini kandungan sabdanya (Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam)

{ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﺃﺣﺴﻨﻬﻢ ﺧﻠﻘﺎ}

“Yang paling sempuna imannya dari kaum mukminin adalah yang paling baik akhlaknya diantara mereka“. Continue reading