April 18

Kewajiban dan Perkara yang Penting

☑🔑🌠 Berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafizhahullah :

✔⚠ “Dan yang termasuk kewajiban yang paling wajib dan perkara yang paling penting adalah :

📖 Engkau belajar ilmu (agama), dan menyebarkannya ke tengah-tengah manusia, baik ilmu aqidah, ilmu tauhid, dan (pengetahuan tentang) perbedaan antara kebenaran dan kebatilan, antara petunjuk dan kesesatan, dan antara tauhid dan syirik,

💡Maka engkau menerangkan kepada manusia akan perkara-perkara yang membantu mereka dan membawa mereka kepada keridhaan Allah tabaraka wa ta’la, dan engkau memperingatkan mereka (agar terhindar) dari tempat-tempat tergelincirnya fitnah, dan dari para pengikut hawa nafsu, serta para pengikut kesesatan _wal ‘iyadzu billah_

📚 Marhaban ya thalibal ilmi (18)
____________________

قـال الشيـخ العـلامة ربيـع بن هـادي المدخلـي -حفظـه اللَّه تعالـى-:

ومن أوجـب الواجبـات ومن أهـم الأمـور:

أن تتعلم العلم، وتبثه فـي النـاس، علم العقـائد علم التوحيـد، والفـرق بين الحق والبـاطل والهـدى والضـلال والتوحيـد والشـرك،

فتبصر النـاس بمـا يسعدهم ويقـودهم إلـى مرضـاة اللَّه -تبـارك وتعالـى-، وتحذرهم من مـزالـق الفتن واتبـاع الهـوى، واتبـاع الغي -والعيـاذ باللَّه-.

مرحبًا يا طالب العلم (١٨)

🔻🔻🔻🔻🔻🔻
📝 Abu Aufa Al Jakarty -hafizhahullah- (Syabab Ashhaabus Sunnah)
🎯 Majmu’ah Ashhaabus Sunnah
🚀 ©hannel telegram : http://bit.ly/ashhabussunnah
➖➖➖➖➖➖

December 31

Allah Membagikan Ilmu Kepada Siapa Yang Dia Sukai

Berkata Al Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah :

“Ilmu adalah perbendaharaan, Allah membaginya bagi siapa yang Allah sukai,..

Andaikata ilmu dikhususkan bagi seseorang maka pastinya Ahlu Bait Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih utama (untuk mendapatkannya,-red)

(Akan tetapi lihatlah..)

Adalah Atho’ bin Abi Rabah adalah seorang Habsyi (dari Etiopia)

sedangkan Yazid bin Abi Habib seorang Nubia yang Hitam (Nubia; suku pedalaman Mesir yang berkulit hitam,-red)

Al Hasan Al Bashri seorang maula (budak yang dimerdekakan) oleh seorang Anshar

ibnu Sirrin juga adalah seorang maula (budak yang dimerdekakan) oleh seorang Anshar Continue reading