November 12

Yang Pahit Terkadang Jauh Lebih Baik

💧📝 Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah:

“Musibah yang mendekatkanmu pada Allah lebih baik bagimu daripada kenikmatan yang membuatmu lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla.”

📚 Jami’ul Masa-il 9/387

🍏 Thuwailibul ‘Ilmisy Syar’i (TwIS)

=============================

🇸🇦 Arabic

قال شيخ الإسلام :

ومصيبة تقبل بك على الله

خيرٌ لك من نعمة تنسيك ذكر الله عزوجل

[ جامع المسائل ٩ / ٣٨٧ ]